Deskundige ICT

Sollicitaties afgesloten.

Omschrijving

Deinze werft aan!

een deskundige ICT (B1-B3)

met voltijdse prestaties in contractueel verband,

voor onbepaalde duur (knelpuntberoep)

 Er wordt een wervingsreserve aangelegd voor de duur van drie jaar

Doel

Het lokaal bestuur Deinze is een toekomstgerichte organisatie die ernaar streeft om zowel intern als extern mensen te verbinden. In onze organisatie gaan we uit van een aantal organisatiewaarden die onze cultuur typeren: respectvol gedrag, hulpvaardigheid, eerlijkheid, klantgerichtheid en klantvriendelijkheid, betrouwbaarheid, positiviteit, collegialiteit. Binnen deze context werken we samen met en voor de burger aan een stad van de toekomst.

De dienst ICT ondersteunt en helpt bij de automatisering van de processen van de diverse diensten en staat in voor een betrouwbare werking, het beheer, onderhoud en verdere coherente ontplooiing van de informatica, netwerken en telefonie.

Als deskundige ICT sta je in voor de continuïteit van de informaticaomgeving en het implementeren en het onderhouden van software en hardware. Je ondersteunt de gebruikers van de stad, het OCMW en het AGB stad Deinze.

Voorwaarden

 • je bent in het bezit van een bachelordiploma. Het college van burgemeester en schepenen heeft bij de vacantverklaring van de betrekking beslist dat ook kandidaten, die houder zijn van een diploma hoger secundair onderwijs, kunnen deelnemen aan de selectieproeven op voorwaarde dat ze slagen in een niveau- of capaciteitstest, voorafgaand aan de selectieproeven.
 • je slaagt voor de selectieproeven
 • je vertoont een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking. Dit moet blijken uit een recent uittreksel uit het strafregister dat afgeleverd wordt nadat de kandidaat slaagde voor de selectieproeven.  Als hierop ongunstige vermeldingen voorkomen mag je dit schriftelijk toelichten.
 • je geniet de burgerlijke en politieke rechten
 • je bent medisch geschikt voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk

Ons aanbod

 • een boeiende job in een aangename werksfeer
 • een interessante verlofregeling (33 vakantiedagen aangevuld met 14 feestdagen)
 • extralegale voordelen:
 • maaltijdcheques met een zichtwaarde van 8 euro
 • ecocheques t.w.v. 200 euro
 • een gratis hospitalisatieverzekering
 • een fietsvergoeding
 • gratis openbaar vervoer (woon-werkverkeer)
 • tweede pensioenpijler (4% brutojaarloon)
 • aangepaste vorming en opleiding
 • aandacht voor work-life balance
 • mogelijkheid tot structureel telewerk
 • nuttige relevante ervaring uit privé-sector of als zelfstandige en ervaring uit de openbare sector wordt onbeperkt in rekening gebracht (knelpuntberoep)
 • het minimum brutomaandloon (geïndexeerd) bedraagt 2.883,19 Een persoonlijke loonsimulatie kan je aanvragen bij de dienst HRM.

Selectieproeven

De selectie gebeurt aan de hand van een preselectiegesprek en een mondelinge proef.

Solliciteren

Gebeurt aan de hand van het inschrijvingsformulier dat je samen met de gevraagde documenten (zie inschrijvingsformulier) bezorgt

 • via mail: jobs@deinze.be
 • per post: Het College van burgemeester en schepenen, Brielstraat 2, 9800 Deinze
 • tegen ontvangstbewijs op de dienst HRM, DC Leiespiegel – 4e verdieping

uiterlijk tegen vrijdag 14 april 2023.

De beoordeling van de kandidaturen gebeurt op basis van een screening van de CV’s en gaat iedere selectietechniek vooraf. Onvolledige kandidaturen worden niet weerhouden.

Je kan deze vacature ook raadplegen op www.deinze.be/vacatures

 • Je gegevens worden niet langer dan nodig bijgehouden in de databestanden van de stad Deinze, rekening houdend met de wettelijke bewaartermijnen en de archiefwet.
 • Stad Deinze verwerkt je gegevens conform de Europese privacywetgeving (AVG/GDPR). Meer informatie is terug te vinden in onze privacyverklaring op deinze.be/privacy.